Carmen Palmero Font
Secretaria General / Paralegal
El talent és una cosa bastant corrent. No escasseja la intel·ligència, sinó la constància.
Doris Lessing

Batxiller d’Humanitats (2005)

Llicenciada en Dret per la UIB (2013)

Constantment interesada en la millora de la seva formació i coneixement del Dret Privat i Púbic, ha participat en nombrosos seminaris i cursos sobre matèries com Criminologia i Victimologia, Dret Penal i de l’Empresa, Protecció dels Drets Fonamentals Penitenciaris, Violència Domèstica i les seves Mesures Cautelars, Drets del Menor, sempre en estreta col·laboració amb la UIB.

Durant una llarga estància a Gran Bretanya, va perfeccionar el seu nivell d’ idiomes.

D’ acord amb la seva contrastada experiència profesional amb diversos sectors econòmics, s’incorpora a Ramis Abogados per desenvolupar les funcions de “paralegal”, figura molt assentada als sistemes anglosaxons que s’ha revelat molt pràctica ja que permet asumir amb major eficacia funcions jurídico-administratives.

Requereix una alta capacitat per explotar conjuntament tant els recursos propis dels coneixements jurídics com administratius.

És la nostra resposta al fort creixement del despatx, al qual li dóna una major dimensió administrativa, apuntalant la gestió diària i rigurosa.