Dolors Bru Arbat
Advocada
La inspiració existeix, però t'ha de trobar treballant.
Pablo Ruiz Picasso

Llicenciada en Dret el 2.004.

Des de llavors no ha cessat en la seva especialització, destacant la seva postgrau en Dret de contractació electrònica per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el curs de doctorat del Departament de Dret Privat de la Universitat dels Illes Balears (UIB) o el seu anglès acadèmic.

Després de dos anys de dedicació al Dret turístic, el 2.007 es va integrar a Ramis Advocats aportant el seu coneixement especialitzat.

Des de la seva incorporació ha actuat davant tot tipus de tribunals i procediments judicials, havent-se especialitzat en Dret civil, mercantil i administratiu. Per la seva experiència en procediments concursals ha estat nomenada administradora concursal en diverses ocasions pels jutjats mercantils de Palma.