Rafael Navarro Roig
Advocat
Si teniu la força, ens queda el Dret.
Víctor Hugo

Llicenciat en Dret per la UIB (2.008).

Màster en pràctica jurídica per la UIB-EPJ (2.009).

CAP del CGAE (2.009).

Adscrit al torn d’ofici, penal general i assistència lletrada al detingut, (2.013).

Administrador Concursal (2.014).

Advocat vocacional, comença l’exercici en importants bufets tan aviat com finalitza els estudis.

El 2.010 s’incorpora al nostre despatx aportant la seva gran iniciativa i capacitat als camps del Dret civil i mercantil, destacant a més per la seva especialització en el Dret penal.