Luis García

Luis García Rozalén

Assistent Equip Jurídic

La Victòria estima a aquells que es preparen per a aconseguir-la (amat victòria curam).

Gayo Valerio Cátulo

A nivell acadèmic, ha superat el Grau de Dret a la
Universitat de les Illes Balears (UIB), mentre que a nivell extraacadèmic és
membre de l’Associació d’Oratòria i Debat i exerceix tasques de vocal en la
Associació de Pràctica Jurídica. Actualmente, cursa el màster d’Accés a la Advocacia.