Per tal de donar compliment al que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives de la pàgina web:

Denominació social: RAMIS ABOGADOS S.L.
Domicili social: Av. Alexandre Rosselló 26-1. 07002, Palma – Illes Balears – Espanya.
C.I.F.: B57459596.
Inscrita al Registre Mercantil Nº3 de Palma al Tom 2247, Llibre 0, Fol 177, Fulla PM56743, Inscripció 1ª.
Adreça de correu electrònic: info@ramisadvocats.com
Telèfon de contacte: 971 916 917

Protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant aquest avís legal, RAMIS ABOGADOS, SL, informa als usuaris de la pàgina web, de la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats, amb ocasió dels serveis oferts. En aquest sentit, l’usuari podrà proporcionar de forma voluntària, informació de caràcter personal, bé a través dels formularis de recollida de dades inclòs en la web, bé mitjançant les adreces de correu electrònic habilitades.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que l’enviament de qualsevol dada de caràcter personal a través del formulari de la pàgina web implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en aquesta política de privacitat.

RAMIS ABOGADOS, SL, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Formulari de contacte

RAMIS ABOGADOS, SL, informa que les dades que vostè ens facilita, seran incorporades a un fitxer de dades personals que es troba degudament inscrit en el Registre de fitxers de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la finalitat és l’enviament d’informació sobre serveis i productes comercialitzats pel responsable i sol · licitats per l’usuari.

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris per a la finalitat establerta, si no s’emplenen, no es permetrà el seu enviament.

L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, es podrà fer, d’acord amb el que disposa la normativa vigent, mitjançant sol·licitud acreditant la seva identitat a l’adreça indicada a la part superior d’aquest annex legal.

Clàusula d’exempció de responsabilitat i submissions

Aquesta web desenvolupada per RAMIS ABOGADOS, SL, ofereix accés a informació de serveis i activitats que RAMIS ADVOCATS SL, consideri d’interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis.

RAMIS ADVOCATS SL, vetllarà per corregir les errades que es detectin. Tanmateix, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d’errades i per tant no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per aquests problemes.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina Web de RAMIS ABOGADOS, SL, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma – Illes Balears – Espanya.