Melsion Ramis Perelló
Advocat Director
El Dret s'aprèn estudiant, però s'exerceix pensant.
Eduardo Couture

Llicenciat en Dret el 1.992.

Advocat vocacional, va simultaniejar els seus estudis universitaris amb la passantia clàssica.

El 1.993 es va incorporar a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, especialitzant-se en Dret Civil i Mercantil així com en la seva incidència en el Dret Penal econòmic.

Després d’estudiar un temps a Gran Bretanya, el 1.995 va obrir bufet independent.
El 1.996 i 1.997 va compaginar l’exercici amb el càrrec de Secretari-Interventor municipal el que li va permetre aprofundir en el Dret Administratiu.

Professor associat del Departament de Dret privat de la Universitat dels Illes Balears entre els anys 1.998 i 2.005.

Professor de Dret civil de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats entre els anys 1.999 i 2.007.

Autor de múltiples conferències i articles de divulgació.

Té l’honor d’haver estat designat el primer administrador concursal d’Espanya.

És també membre del Cercle d’Economia i de l’Associació Professional d’Administradors Concursals d’Espanya.