Fundacions i Associacions

Tot i ser dues institucions amb un origen molt divers, les unim perquè, des dels seus respectius orígens, ambdues tenen una finalitat comuna: el servei a la societat.

La seva distància respecte a altres institucions jurídiques més habituals exigeix alhora especialització i amplitud de coneixements, des del dret públic al privat.