Dret Marítim i Nàutica

El Dret Marítim ja estava present en el Codi d’Hammurabi. Va ser el primer dret internacional privat. Amb unes bases similars al Dret Civil, la pròpia naturalesa de la mar ho ha modelat fent d’aquest una branca diferenciada i particular. La seva aplicació requereix de professionals especialitzats. 

Dret Marítim

 • Contracters de compra i venda de vaixells i construcció naval.
 • Contractes d’explotació de vaixells (arrendaments, noliejament, coneixements d’embarcament).
 • Assegurança marítima.
 • Procediments administratius, judicials i arbitrals. 
 • Dret portuari.
 • Registre Especial Canari (REBECA).

Nàutica

 • Contratos de compraventa y construcción de yates y mega yates.
 • Contratos de chárter.
 • Registro de embarcaciones en España.
 • Amarres, concesiones administrativas y tasas.
 • Accidentes de la navegación.
 • Procedimientos sancionadores.