Dret Turístic

A la nostra Comunitat Autònoma, l’activitat turística és essencial.

La seva conseqüència natural ha estat una àmplia regulació del Dret del Turisme en tots els seus camps, fonamentalment Civil, Mercantil i Administratiu.

Contam amb clients de gran prestigi als qui agraïm la seva confiança; aquesta mateixa confiança que ens ha fet esforçar-nos en un continu intercanvi de precisos coneixements que ens asseguren l’adequada atenció a cada necessitat que s’obre.

Si té dubtes, pensi en expressions que han cobrat un sentit propi per tenir un contingut jurídic molt tècnic. Li proposem un joc d’exemples: Viatge combinat; garantia; release; contingent; classificació empresarial; lloguer turístic; transport terrestre, marítim i aeri; aerolínia, naviliera; o senzillament sanció turística.