Dret Mercantil

Avui encara més, un empresari responsable necessita el precís i constant assessorament jurídic d’un advocat especialitzat que, a més, sigui digne de la seva confiança personal.

Uns pocs exemples serveixen per reflexionar sobre la conveniència de comptar amb el consell expert d’un despatx jurídic: Facturació i cobrament; problemes en les societats mercantils; garanties; pagarés, xecs i lletres de canvi; assegurances i la seva cobertura; consum i pràctica bancària; competència; propietat intel·lectual i industrial o els concursos de creditors.

Els nostres serveis inclouen:

Dret societari:

• Constitució de societats.
• Modificació dels seus estatuts.
• Assessorament i secretaria de l’administració.
• Corporate.
• Drets i deures dels seus socis, administradors i apoderats.
• Acords de socis.

Contractes mercantils:

• Agència.
• Préstec.
• Distribució.
• Transport.
• Subministrament.

Contractes d’obra i indústria.

Contractes de societat:

• Societats civils.
• Mercantils.
• Comunitats de bens.
• Cooperatives.
• Societats laborals.
• Comanditàries.

Dret de competència:

• Defensa de la competència i competència deslleial.

Dret de l’esport.