Cristina Patón Román

Administració

Veim les coses, no com són, sinó com volem.

Kant

El seu alt nivell de compromís i habilitats de gestió faciliten la feina dels nostres advocats.

Cristina s’encarrega de tasques relacionades amb l’atenció del client, la recepció de documents, la tramitació d’expedients i altres funcions pròpies del seu càrrec.