Iñigo Azcona Soria

Íñigo Azcona Soria

Advocat

Una veu forta no pot competir amb una veu clara, encara que aquesta sigui un simple murmuri.

Confucio

Llicenciat en Dret per la UIB (2.009).

Màster en pràctica jurídica per la UIB-EPJ.

CAP del CGAE.

Després d’un any de passantia, s’inicia en l’exercici de l’advocacia treballant per un conegut despatx de Palma centrat el Dret privat. Durant dos anys assessora altres despatxos en matèria de responsabilitat civil.

Al juny de 2.012, s’incorpora a l’equip de Ramis Advocats, consolidant i ampliant des de llavors, dia a dia, les seves competències en matèria civil, en el que representa una recerca contínua de l’excel·lència professional, objectiu i compromís que comparteix i adquireix tant amb la nostra firma com, per extensió, amb els nostres clients. Així mateix ha estat reiteradament designat administrador concursal pels Jutjats Mercantils d’aquesta Comunitat.