Melsion Ramis Perelló

Melsion Ramis Perelló

Advocat Director

El Dret s'aprèn estudiant, però s'exerceix pensant.

Eduardo Couture
  • Llicenciat en Dret el 1992.
  • Postgrau Universitari d’Especialització en Contractació Pública.

 

Advocat vocacional, va simultaniejar els seus estudis universitaris amb la passantia clàssica.

El 1993 es va incorporar a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears, especialitzant-se en Dret Civil i Mercantil així com en la seva incidència en el Dret Penal econòmic.

Després d’estudiar un temps a Gran Bretanya, el 1995 va obrir bufet independent. El 1996 i 1.997 va compaginar l’exercici amb el càrrec de Secretari-Interventor municipal el que li va permetre aprofundir en el Dret Administratiu.

Professor associat del Departament de Dret privat de la Universitat dels Illes Balears entre els anys 1998 i 2005.

Professor de Dret civil de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats entre els anys 1999 i 2007.

Autor de múltiples conferències i articles de divulgació.

Té l’honor d’haver estat designat el primer administrador concursal d’Espanya.

És també membre del Cercle d’Economia i de l’Associació Professional d’Administradors Concursals d’Espanya.