ayudas a hoteleros

Ayudas económicas para adquirir los mecanismos de elevación de camas: Ya pueden solicitarse

En el BOIB de ayer, núm. 155 de 29 noviembre 2022 (páginas 48667 a 48685) fue publicada la Ordre 30/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d’allotjament turístic, destinada a la compra de mecanismes d’elevació de llits, per donar compliment al que s’estableix en l’article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation EU.

En consecuencia, pueden ya solicitarse las indicadas ayudas para los mecanismos de elevación de camas. Este es el enlace al Boletín Oficial:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2022/11659/

Etiquetas

Comparte este post